Producten

Stem biedt de volgende examenproducten waarmee u op uw school efficiënt kunt werken:

 • examenplan per kwalificatie;
 • exameninformatie voor deelnemers, beoordelaars en organisatoren;
 • Proeven van bekwaamheid, inclusief beoordelingsformulieren en handleidingen voor deelnemers en beoordelaars;
 • BPV-beoordelingsinstrumenten, inclusief handleidingen voor deelnemers en beoordelaars;
 • theorie-examens;
 • examens Beroepsgerichte Moderne Vreemde Taal (daar waar van toepassing);

Bekijk het overzicht van onze producten >>

 

Diensten

Naast examenproducten levert Stem examendiensten aan de deelnemende ROC’s.

Stem:

 • ontwikkelt beoordelingsinstrumenten;
 • ontwikkelt specialistische examens, op verzoek van uw ROC;
 • helpt om uw eigen examenproducten door te ontwikkelen en te laten legitimeren;
 • ontzorgt uw school tijdens het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs;
 • biedt ondersteuning als uw school een pilot doet met een nieuw beoordelingsinstrument of beoordelingssysteem;
 • onderzoekt hoe tevreden ROC’s en bedrijven zijn over de examens;
 • organiseert een leerlingenpanel dat meedenkt over de examenproducten.
 • levert input voor training voor beoordelaars

Bekijk het overzicht van onze diensten >>