Deelnemersraad

In de deelnemersraad zijn alle ROC’s vertegenwoordigd die deelnemen in Stem. Van ieder ROC is een sectordirecteur of afdelingscoördinator aanwezig. De deelnemersraad komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Zij adviseert het Stem-bestuur over zaken zoals:

  • jaarplannen;
  • begrotingen;
  • strategische keuzes. Bijvoorbeeld de samenwerking met een verwante branche of keuze voor een digitaal toetssysteem.

Actielijst deelnemersraad (239 KB)