Theorie-en taalexamens; hoe gaat het in zijn werk?

 

Theorie-examens – Ordening per kerntaak

In elk kwalificatiedossier staan vereisten voor vakkennis benoemd, geordend per kerntaak. Het is dan ook logisch om deze theoretische component per kerntaak te bevragen in een examen. Dit is daarom ook de voorgestelde lijn voor theorie-examens: één theorie-examen per kerntaak.

Uitzonderingen:

  • Voor sommige opleidingen kan het zo zijn dat de omschreven kennis al voldoende in andere examenonderdelen aan bod komt.
  • Voor sommige technische opleidingen overlapt de kennis tussen kerntaken. Dan bevragen we die kennis maar één keer.
  • Voor sommige opleidingen, veelal de niet-technische kwalificaties, kan één kerntaak bestaan uit een diversiteit aan werkprocessen. Soms is hiervan niet één theorie-examen te maken, maar is het logischer om ergens een knip te maken.

In de praktijk komt het er op neer dat we in de meeste gevallen 1 theorie examen per kwalificatie aanbieden.
Dit theorie examen bieden we aan bij de kerntaak waar de meeste kennis bij wordt verondersteld.

 

Vaststelling onderwerpen

In een commissie van deskundigen wordt een lijst samengesteld met de theorie-onderwerpen die bevraagd kunnen worden in de theorie-examens van Stem. Om kandidaten voor te kunnen bereiden op de examens, is alvast een overzicht van die onderwerpen, die u in de examens kunt verwachten, op StemToets geplaatst.
U vindt deze in de mapjes van de betreffende kwalificaties.

De theorie-onderwerpen zijn leidraad voor de examenmatrijs, een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen, waarin ook de zwaarte per onderdeel is aangegeven (belangrijker = meer vragen). Hiermee kan de docent zich voorbereiden op de kenniscomponenten die moeten worden aangetoond. De matrijzen staan in dezelfde mapjes op StemToets (zoals hiervoor aangeven).

 

Taalexamens

Voor taalexamens gelden min of meer dezelfde eisen als voor de theorie-examens. Er is sprake van een ordening per kerntaak. Waar het examen van toepassing is, staat vermeld in het examenplan. Er wordt vooraf geen inzage gegeven in het examen. Wel worden er woordenlijsten beschikbaar gesteld, zodat studenten zich zoveel mogelijk kunnen voorbereiden op het examen.