Het gebruik van TeleToets/RemindoToets

Stem biedt de theorie- (en taal)examens digitaal aan vanuit de toetssystemen: TeleToets (Motorvoertuigen & Tweewielers) en RemindoToets (Carrosserie). Omdat dit kwalificerende examens betreft, stelt Stem deze examens niet beschikbaar via StemToets.

TeleToets en RemindoToets zijn in de basis vergelijkbare toetssystemen. Ze bieden de gebruiker dezelfde mogelijkheden en faciliteiten. Met de keuze voor de twee systemen sluit Stem slim aan bij de systemenkeuze waar de uitvoeringsorganisaties IBKI (Motorvoertuigen en Tweewielers) en VOC (Carrosserie) al gebruik van maken.

 

Wat kunt u verwachten

Voor het afnemen van de theorie- en taalexamens werken we met een web-based omgeving waar de school geen speciaal programma voor nodig heeft. Een computer met internet is voldoende. De examens worden opntwikkeld en klaargezet in een examenbank en zijn vanuit het betreffende toestsysteem beschikbaar voor afname. Examens kunnen dan vervolgens eenvoudig worden gepland en afgenomen.
Via beeldschermafname kan de student op een door u gepland moment examen doen. Alle resultaten worden direct vastgelegd en bewaard op één beveiligde plaats. Er kan dus niets van de beoordeling meer kwijtraken. Daar is ook de Inspectie blij mee. Daarnaast is het systeem altijd en overal toegankelijk. Uiteraard vraagt het van uw school wel enige aandacht om er goed mee van te start te gaan. De controle van een examen is zoveel mogelijk automatisch. Gesloten vragen worden meteen gecorrigeerd, voor open vragen zijn (nog wel) correctoren nodig, maar dat is niet of nauwelijks aan de orde. Examendeelnemers kunnen snel de uitslag van het examen krijgen. Door de examens online af te nemen, wordt ook een analyse van de examenvragen door Stem mogelijk.

 

Een tipje van de sluier…..

Benieuwd naar het toetsafnameprogramma? Om te oefenen met het toetsafnameprogramma kun je hier een aantal voorbeeldvragen maken.