Digitaal examineren

 

Omdat de theorie-examens, kwalificerende examens zijn, stelt Stem de theorie-examens zelf niet meer beschikbaar via StemToets, maar worden deze digitaal aangeboden via de toetssystemen TeleToets en RemindoToets.

 

Waarom digitaal?

Het beveiligen van examens vormt in het onderwijs een continue punt van aandacht. Het onderwijs wordt niet gediend als examenvragen uitlekken en op straat liggen. Dat zou ernstig schade brengen aan de kwaliteit van het examen. Examenfraudes uit de recente praktijk laten zien dat het maken van goede afspraken rondom het beveiligen van examens en examenprocessen enorm belangrijk is. Bovendien is uit gehouden onderzoek gebleken dat het digitaal afnemen van examens sterk bijdraagt aan het voorkomen van examenfraude.
Het is duidelijk dat examenvragen niet mogen uitlekken. Immers, dat zou voor Stem én de scholen een grote schadepost met zich meebrengen. Om die reden is het niet mogelijk examenvragen in te zien. Op aanvraag is het wel beperkt mogelijk om gemaakte examens, onder begeleiding van een docent, bij Stem in te zien.

 

Inzage in examenvragen

Waar de docent bij eerdere examens de mogelijkheid had om examenvragen vooraf in te zien, wordt die mogelijkheid nu niet aangeboden. Die keuze is bewust gemaakt vanuit het oogpunt van het voorkomen van examenfraude én om er voor te zorgen dat studenten breed worden opgeleid. We willen voorkomen dat de focus van kennis zich te veel zou toespitsen op het uitsluitend uit het hoofd leren van examenvragen. Het is in het belang van de student dat deze zijn theoretische kennis zo breed mogelijk ontwikkelt. Het hebben van inzicht en dat kunnen toepassen, speelt daarbij een belangrijke rol. Uiteraard bieden we docenten wel de mogelijkheid om voor het examen enkele testvragen en uitgebreide examenmatrijzen in te zien. Op die manier kan de docent gevoel krijgen bij de vragen die gesteld kunnen worden.

 

Meetmoment

Het ‘meetmoment’ hoe goed de student de theorie beheerst, verschuift bij afname van de nieuwe theorie-examens. Dit zal veelal aan het einde van het opleidingstraject plaatsvinden. Uiteraard kan kennis ook tussentijds worden getoetst aan de hand van voortgangstoetsen. Deze toetsen worden niet door Stem gefaciliteerd en tellen niet mee voor het examen.

Tip:  Lees voor meer informatie ook Theorie-examens: uitgangspunten voor afname en beveiligingsaspecten.