Aan de slag met TeleToets/RemindoToets

Voordat u kunt starten met de theorie- en taalexamens, moet er vooraf nog eerst een aantal zaken geregeld worden (zie hiervoor ook onder ‘Projectleider’). Van belang is dat u zowel voor het gebruik van TeleToets als ReminoToets tijdig begint met de voorbereidingen om de afname van deze theorie-examens vlekkeloos te laten verlopen.

Aanstellen Projectleider

Een belangrijke stap in het proces is wat Stemk noemt, het aanstellen van ‘de projectleider TeleToets’ bij op uw school. Om echt met TeleToets te kunnen starten, is het belangrijk dat de projectleider eerst een aantal voorbereidingen treft.
In onderstaande linkjes ziet u welke acties van de projectleider gevraagd worden voor een goede implementatie en om aan de slag te kunnen gaan met het toetsafnamesysteem:

Wanneer de projectleider zijn voorbereidende acties heeft gerealiseerd, kan het toetssysteem beschikbaar komen voor gebruikers.

Aanvragen account

Om op uw school te kunnen werken met het toetssysteem moet u bij ons bekend zijn en heeft u een account nodig. U kunt dit aanvragen door het ’Aanvraagformulier account toetssysteem’ in te vullen. Daarnaast moet het formulier voor akkoord worden ondertekend, door degene, die ook de overeenkomst met Stem namens uw ROC heeft ondertekend. Stem zal uw aanvraag hierop controleren.

Per gebruiker moet een apart formulier worden ingevuld. Vervolgens kunt u het volledig ingevulde formulier ingescand, per e-mail, versturen naar info@stichtingstem.nl.

Vergeet niet om ook de ’Geheimhoudingsverklaring’ te ondertekenen en deze mee te sturen met uw aanvraag.

Nadat uw account is aangemaakt, ontvangt u van ons verdere informatie om met het toetssysteem te kunnen gaan werken. Hier kunt u de ‘Handleiding Toetssysteem’ alvast inzien en twee instructiefilmpjes over het inschrijven van kandidaten voor een examen. Eén voor een groepsinschrijving en één voor het inschrijven van één kandidaat.

Hier kunt u de ‘Handleiding Toetssysteem Carrosserie’ alvast inzien.

Uw aanvraag in behandeling

Wanneer de projectleider van uw school bekend is bij Stem, en deze de eerder genoemde voorbereidingen heeft getroffen, kan uw aanvraag voor een account in behandeling worden genomen.
Mocht de projectleider nog niet bekend zijn bij Stem, en zijn de voorbereidingen nog niet getroffen, dan heeft het nog geen zin een account voor u aan te maken. U kunt uw wachtwoord dan immers niet wijzigen binnen de gestelde termijn (24 uur). In dat geval kunt u uw account wel aanvragen, maar dan verzoeken wij u de volgende gegevens van de projectleider mee te sturen met uw aanvraag:
– Naam;
– E-mailadres en
– Telefoonnummer.

Wij kunnen de projectleider dan informeren over de te treffen voorbereidingen.

Wachtwoord wijzigen binnen 24 uur

Nadat u van ons uw accountgegevens heeft ontvangen om in te kunnen loggen, is het belangrijk dat u uw wachtwoord binnen 24 uur wijzigt. u kunt uw wachtwoord uitsluitend wijzigen als uw projectleider het toetssysteem beschikbaar heeft gesteld voor gebruikers.
Aangezien u, nadat u bent ingelogd, beperkte tijd hebt om uw wachtwoord te wijzigen, is het is raadzaam om vooraf de actuele status van het systeem op dit punt na te vragen bij uw projectleider.

Toekennen rollen gebruik TeleToets

Voor een goed gebruik van TeleToets is belangrijk dat de school voldoet aan de systeemeisen en dat de juiste rollen worden toegekend (wie doet wat?). Stem kan daarin desgewenst ondersteunen, zowel bij implementatie, als bij het begeleiden van gebruikers. Wij bespreken dat graag met u. Neemt u daarvoor contact op met info@stichtingstem.nl. Bovendien organiseren wij met regelmaat gebruikersbijeenkomsten. Een ideale gelegenheid om samen met uw collega’s uit het vak uw ervaringen te delen en van elkaar te leren. Uiteraard is voorzien in een Helpdesk, waar u na implementatie met al uw vragen terecht kunt. Zij helpen u graag verder op weg mocht dat nodig zijn.

Specifiek voor het gebruik van TeleToets

Voor de opleidingen in Motorvoertuigen en Tweewielers wordt gebruik gemaakt van het toetssysteem TeleToets. Voor een goed gebruik van het toetssysteem is het belangrijk dat u voldoet aan de systeemeisen en dat de juiste rollen worden toegekend (wie doet wat?). Uiteraard is voorzien in een Helpdesk, waar u na implementatie met al uw vragen terecht kunt. Zij helpen u graag verder op weg mocht dat nodig zijn.

Gebruikersbijeenkomsten
Met regelmaat organiseert Stem gebruikersbijeenkomsten met betrekking tot het gebruik van TeleToets. Een ideale gelegenheid om samen met collega’s uit het vak ervaringen te delen en van elkaar te leren.
Ondersteuning
In al uw voorbereidingen helpt Stem u graag goed op weg. Van het aanwijzen van een projectleider, het opstellen van een plan van aanpak tot en met de daadwerkelijke implementatie en het begeleiden van gebruikers. Wij bespreken dat graag met u. Neemt u daarvoor contact op met info@stichtingstem.nl.

Specifiek voor het gebruik van RemindoToets

Voor de carrosserie-opleidingen wordt gebruik gemaakt van RemindoToets. Daarbij geldt dat Stem de examens voor u inplant (mits u tijdig, vóór 1 oktober van het studiejaar, de informatie aanlevert aan Stem).
U hoeft verder niets te doen!