Theorie-examens

 

Met ingang van de nieuwe herziene kwalificatiedossiers werkt Stem met kwalificerende theorie-examens.
De aanleiding hiervoor was de toenemende vraag vanuit onderwijs, bedrijfsleven en Inspectie om theoretische kennis steviger te verankeren in de examens. De signalen vanuit de branche werden harder; immers de vakkennis van een beginnend vakman zou in de praktijk te vaak onvoldoende zijn. Ook de Onderwijsinspectie liet meer van zich horen. Zij gaven aan dat er meer nadruk op het examineren van kennis zou mogen komen.

In de herziene kwalificatie is de kenniscomponent nu duidelijker aanwezig. In steeds meer dossiers is ook taalvaardigheid aan de orde. Daarvoor worden ook examens ontwikkeld en aangeboden.
Die ontwikkelingen waren voor Stem aanleiding om ook de theoretische kennis en (indien van toepassing) taalvaardigheid op te nemen in de examenmix.

Stem biedt de theorie- en taalexamens digitaal aan vanuit de toetssystemen: TeleToets (Motorvoertuigen & Tweewielers) en RemindoToets (Carrosserie). Omdat dit kwalificerende examens betreft, stelt Stem deze examens niet beschikbaar via StemToets.

 

Benieuwd hoe het in zijn werk gaat?

Lees meer over de inzet van theorie- en taalexamens via onderstaande links.