Oplevering producten

Naast de producten op StemToets voor M&T en Carrosserie heeft Stem een aantal nieuwe beoordelingsinstrumenten in ontwikkeling. Wanneer kunt u daarover beschikken? In de volgende documenten vindt u de opleverdata. En u leest welke instrumenten beschikbaar zijn voor de verschillende opleidingen in de mobiliteitsbranche.