Mogelijke opdrachten Proeven van Bekwaamheid

Voor een goede voorbereiding op de Proeve van Bekwaamheid treft u hier diverse lijsten. Elke Proeve van Bekwaamheid bestaat uit een werkorder met daarop een aantal opdrachten. Per opleiding heeft Stem een lijst opgesteld met daarin voorbeelden van die opdrachten die de leerling tijdens zijn Proeve kan tegenkomen. Let op: dit zijn voorbeelden. De echte Proeve kan hier in werkelijkheid iets van afwijken.

Voorbeelden van opdrachten voor de Proeven van Bekwaamheid:

 

In opdracht van Stem (Stichting Examens Mobiliteitsbranche) is in januari 2014 een onderzoek uitgevoerd onder autobedrijven in Nederland naar het werkorder aanbod. Dergelijke onderzoek zijn medio 2015 ook uitgevoerd onder fiets-en truckbedrijven. Deze werkorderanalyses hebben tot doel een duidelijk beeld te krijgen van de actuele werkzaamheden in de auto-, fiets- en truckbedrijven. De uitkomst wordt gebruikt om actuele, praktijkrelevante lijst met examenopdrachten samen te stellen.

De resultaten van dit onderzoek vindt u hier: