Meta-B instrument

Bent u op school bezig met het ontwikkelen van een beoordelingsinstrument? Stem helpt om uw examenproduct vast te stellen. Hierdoor wordt uw examen officieel door Stem erkend. En het wordt vrijgegeven aan alle aangesloten ROC’s.

Voor de vaststelling vindt u op deze website het Meta-B instrument. Meta-B staat voor meta-beoordeling: het beoordelen van uw beoordelingsinstrument.

Inhoud Meta-B

Het Meta-B-instrument bevat een aantal criteria. Hieraan toetst u uw examenproduct. Daarna is er een toets door een Stem-medewerker en de vaststellingscomissie van Stem.

De criteria in het Meta-B-instrument zijn gebaseerd op de examenstandaarden van de Inspectie van het Onderwijs. Criteria zijn bijvoorbeeld:

  • Het examenproduct dekt alle onderdelen die in het kwalificatiedossier staan: kerntaken, werkprocessen, competenties.
  • Toetsvormen passen bij wat er getoetst wordt.
  • Een deelnemer kan alleen slagen als hij alle onderdelen voldoende beheerst (kerntaken, werkprocessen, competenties).
  • Alle werkprocessen tellen even zwaar mee in de beoordeling.
  • De taal in het examenproduct past bij het niveau van de deelnemer.
  • De deelnemer weet hoe het examenproduct in elkaar zit.