Kosten

Als uw ROC deelneemt in Stem, betekent dit een forse efficiencyslag:

  • U deelt in de kennis en ervaring van alle partners in Stem.
  • U hoeft uw examens niet individueel vorm te geven, Stem ontzorgt u bij de ontwikkeling van examens.
  • U kunt gebruikmaken van alle Stem-producten.
  • U bent verzekerd van de beste examens.

Hiervoor draagt uw ROC als deelnemer financieel bij aan Stem.

Uw bijdrage is gerelateerd aan het aantal leerlingen dat op uw school een opleiding volgt in de mobiliteitsbranche (conform de opgave aan DUO). Deelname aan Stem gaat dus niet per opleiding of per leerling. U neemt voor alle leerlingen deel in Stem. De bijdrage voor Stem is al sinds de oprichting in 2004 vastgesteld op 40 euro per leerling. Dit bedrag is exclusief BTW. Afhankelijk van het verwachte werk kan er ook korting worden verleend op deze leerlingbijdrage.

Door zo te werken kan Stem goede examens leveren voor alle mobiliteitsopleidingen. Ook voor de kleine, meer specialistische opleidingen. Hoe groot of klein uw mobiliteitsafdeling ook is: door Stem kunt u efficiƫnt en betrouwbaar examineren.

Bijdragen

De branche vindt uniforme, kwalitatief hoogwaardige examens erg belangrijk. Daarom dragen de beide opleidingsfondsen ook bij aan Stem:

  • OOMT (opleidings- en ontwikkelingsfonds motorvoertuigen- en tweewielerbranche);
  • OOC (opleidings- en ontwikkelingsfonds carrosseriebedrijf).