Producten

Stem biedt examenproducten waarmee u op uw school efficiënt kunt werken:
  • examenplan per kwalificatie;
  • exameninformatie voor deelnemers, beoordelaars en organisatoren;
  • Proeven van bekwaamheid, inclusief beoordelingsformulieren en handleidingen voor deelnemers en beoordelaars;
  • BPV-beoordelingsinstrumenten, inclusief handleidingen voor deelnemers en beoordelaars;
  • theorie-examens;
  • examens Beroepsgerichte Moderne Vreemde Taal (daar waar van toepassing);
Deze producten kunt u downloaden via:

Bekijk de beschikbaarheid van beoordelingsinstrumenten of opleverdata van producten die nog in ontwikkeling zijn.

Maakt uw school zelf beoordelingsinstrumenten? Dan biedt Stem het Meta-B-instrument  om de kwaliteit van uw examenproduct te beoordelen. Na uw eigen beoordeling en toetsing door de Stem-ontwikkelaars verzorgt Stem de vaststelling van uw examen. Hierdoor wordt het officieel door Stem erkend en vrijgegeven aan de andere aangesloten scholen.