Geschiedenis

2002

 • Het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) gaat toezicht houden op de examinering in het MBO. Dit is het antwoord op klachten over de examenkwaliteit van het MBO. Stichting BEM, de exameninstelling voor de mobiliteitsbranche, hoeft de kwaliteitsborging niet meer te regelen.
 • ROC Utrecht zoekt contact met Innovam. Men heeft goede ervaringen met de Examenbank Administratie (EbA). Die kunnen ingezet worden voor de mobiliteitsbranche.

2003

 • BOVAG, Alfa College, ID College en ROC Eindhoven worden betrokken bij het initiatief. Dit krijgt de naam Stichting Examens Mobiliteitsbranche, Stem (in oprichting).
 • Adviesbureaus CINOP en de Prospectief Groep ondersteunen het voorlopige Stem-bestuur. De plannen worden verder uitgewerkt. Via de BTG-mct wordt ook de andere ROC’s gevraagd om advies.

2004

 • Op 24 maart 2004 wordt Stem formeel opgericht. Het eerste bestuur bestaat uit:
Naam Functie in Stem-bestuur Vertegenwoordiger van
Henk Jaspers Voorzitter ROC Utrecht
Dirk Schmidt Vice-Voorzitter Innovam
Jos Kleiboer Secretaris / Penningmeester BOVAG
Teus Dorrepaal Bestuurslid Alfa College
Harry Jeurissen Bestuurslid ROC Eindhoven
 • De eerste KCE-audit vindt plaats bij Stem. Stem ontvangt van KCE een goedkeurende verklaring.

2005

 • De ROC’s wensen één loket voor alle examens in de sector. Er zijn daarom eerste verkenningen om een opleiding uit de Cito-toetsenbank te integreren in Stem. Het gaat om ‘commercieel bedrijfsleider/ondernemer kleinbedrijf’ (crebo 10179).
 • De ROC’s vragen het Stem-bestuur om samenwerking met de carrosseriebranche te onderzoeken.

2006

 • De Cito-toetsenbank wordt geïntegreerd in Stem. Cito maakt nog wel de toetsen voor crebo 10179, totdat deze eindtermgerichte opleiding niet meer wordt aangeboden. Hiervoor huurt Stem Cito in.

2007

 • Stem/IBKI ontvangt opnieuw een goedkeurende verklaring van het KCE. Het KCE-rapport bevat wel verbeterpunten voor de nieuwe, competentiegerichte beoordelingsinstrumenten. Maar die zijn al verwerkt op het moment dat het rapport verschijnt. Stem kan op de ingezette weg doorgaan met het ontwikkelen van competentiegerichte examens.
 • De positie van KCE wordt politiek onhoudbaar. Het toezicht wordt overgedragen aan de Inspectie van het Onderwijs.

2008

 • Begin 2008 wordt het laatste ROC partner in Stem.
 • Medio 2008 worden de statuten aangepast. Hierdoor kan Stem haar werk formeel verbreden naar de carrosseriebranche.