Over Stem

Stem is de standaard voor goede examens voor de mobiliteitsbranche. Stem is van onderwijs en bedrijfsleven en maakt examens die gedragen worden door alle partners. Stem heeft tot doel om de kwaliteit van het toekomstig personeel te borgen door een goede, realistische meetlat te stellen in de examinering.

Stem zorgt voor hoge kwaliteit en vertrouwen
 • Wij maken examens die we goed vinden (onderwijs als bedrijfsleven)
 • Wij kunnen dit uitleggen aan Inspectie (spreekbuis)
 • Processen van ontwikkeling en vaststelling zijn strak geregeld en bekend bij alle partners
 • Ontwikkelaars verstaan uw vak
Stem ontwikkelt examens op efficiënte wijze en ontzorgt de onderwijsinstelling
 • Stem bundelt beschikbare kennis en kunde van de partners om te komen tot goede examens
 • Niet iedere school hoeft zelf examens te ontwikkelen, docenten kunnen zich focussen op hun lestaak
Stem is van de partners
 • Scholen en bedrijven zien Stem niet als examenleverancier, maar als effectieve samenwerking op het vlak van examinering waar men zelf actief onderdeel van uitmaakt
 • Stem is voor mbo-examens in de mobiliteitsbranche, maar zoekt ook samenwerking met andere relevante partijen (o.a. vmbo-hbo)
 • Examens van Stem zijn herkenbaar; zowel voor onderwijs, bedrijfsleven als Inspectie
 • Examens van Stem zijn op ieder niveau -studenten, docenten, beoordelaars en organisator- goed te begrijpen
 • De mensen achter Stem zijn toegankelijk
 • Stem wil graag een voorbeeld zijn, maar staat ook open voor verbetering

Activiteiten Stem:

Stem is al 10 jaar een begrip voor examinering in de mobiliteitsbranche. Maar wat doet Stem nu concreet?

Stem maakt beroepsgerichte examens die dekkend zijn voor het volledige kwalificatiedossier. Voor alle kwalificaties geldt, dat het in elk geval Proeven van Bekwaamheid en een beoordeling in de BPV betreft. Daarnaast kan er (afhankelijk van de inhoud van het kwalificatiedossier) sprake zijn van theorie-, taal- en/of rekentoetsing. Stem zorgt er voor dat de examens steeds passen bij de laatste kwalificatiedossiers en de vereisten vanuit het Ministerie van OCW.

Binnen Stem zijn er twee vaststellingscomissies actief voor de vaststelling van de ontwikkelde examens, één voor Motorvoertuigen- en Tweewielertechniek en één voor Carrosserie. Beide vaststellingscomissies bestaan uit vertegenwoordigers van bedrijven en ROC’s. De commissie adviseert het Stem-bestuur over het vaststellen van examens. Geeft de vaststellingscomissie een positief advies over een examen, dan stelt het bestuur dit definitief vast en worden de examens beschikbaar gesteld via StemToets. Stem ondersteunt ROC’s ook in de verantwoording van de examens richting de Inspectie van het Onderwijs.

 

Stem voor goede examens in de mobiliteitsbranche