Ontwikkeltraject

Hoe ontwikkelt Stem een examenproduct? Dit verloopt als volgt:

 1. Stem stelt jaarlijks vast voor welke kwalificaties er producten worden ontwikkeld. De meest voorkomende opleidingen komen ieder jaar aan bod. Op aanvraag wordt ontwikkeld voor kleinere, minder voorkomende opleidingen.
 2. Stem zet ontwikkelopdrachten uit bij:
  IBKI (exameninstituut mobiliteitsbranche); of
  VOC (kenniscentrum carrosseriebranche); of
  – experts op specifieke deelgebieden, zoals taaltoetsen en LLB. Waar mogelijk werken ROC’s en bedrijven inhoudelijk samen met deze ontwikkelaars. Stem houdt de regie. Daarnaast ontwikkelen ROC’s eigen instrumenten, waarin Stem kan ondersteunen.
 3. Elk examenproduct wordt vastgesteld. Het product wordt getoetst door:
  – de ontwikkelaar;
  – een Stem-medewerker;
  – de vaststellingscommissie van Stem.
  Hiervoor gebruiken zij het Meta-B-instrument
 4. Geeft de vaststellingscommissie een positief advies? Dan gaat het examenproduct naar het Stem-bestuur. Het product wordt definitief vastgesteld.
 5. Stem zet het product op StemToets.
 6. Stem ondersteunt ROC’s bij de verantwoording richting de Inspectie van het Onderwijs.