Examenstandaarden

Hoe meet de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van een examen? In het Toezichtkader vallen deze beoordelingspunten onder gebied 2: examinering en diplomering, 2.1 Exameninstrumentarium

Hierbij gekeken op de volgende 5 onderdelen:

2.1.1 Onderscheid tussen ontwikkelgerichte toetsen en examinering
2.1.2 Dekking van het kwalificatiedossier
2.1.3 Cesuur
2.1.4 Beoordeling
2.1.5 Transparantie

De Inspectie heeft in maart en april 2014 voor 10 opleidingen de Stem-instrumenten bekeken en akkoord bevonden. Zie bijgevoegd het rapport.