Erkenning examenleveranciers

Is Stem als examenleverancier erkend door de Inspectie van het Onderwijs? Die vraag wordt nog wel eens gesteld. Het antwoord is:

De producten van Stem zijn goedgekeurd. Maar de Inspectie is niet bevoegd om examenleveranciers te certificeren. Hiervoor heeft zij wettelijk/politiek geen ruimte.

Keurmerk Examenleveranciers

Mede om deze reden heeft Excenter (vereniging van examenleveranciers) besloten om een keurmerk voor examenleveranciers te ontwikkelen in samenwerking met Kiwa.

Kiwa beoordeelt door middel van audits of alle producten en diensten voldoen aan de standaarden die zijn vastgelegd in het Keurmerk Examenleverancier. Dit doen de inhoudsauditoren van Kiwa in samenspraak met toetstechnische auditoren uit de sectoren. Tevens doen zij een uitspraak over de examenorganisatie.

Het keurmerk Examenleverancier betekent dat de producten en diensten van de examenleverancier of exameninstelling van uitstekende kwaliteit zijn en in alle opzichten voldoen aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs. Ook is op deze manier geborgd dat de kwalificatiedossiers goed zijn verwerkt in de examens.

Stem is intussen ook erkend examenleverancier. In juni 2014 hebben we het keurmerk examenleverancier in ontvangst mogen nemen. 19 december 2016 is voor drie jaar weer een nieuw keurmerk verleend. In het kader van het nieuwe valideringssysteem van MBO-examens volgt in 2018 certificering van alle examenleveranciers. Stem zal die certificering dan ook aanvragen.