faq’s

In Stem werken ROC’s, brancheorganisaties en kenniscentra samen aan goede examens voor het MBO. Hoe zijn deze partijen vertegenwoordigd?

Alle partijen zijn vertegenwoordigd in het Stem-bestuur. Zowel branche als onderwijs zijn bovendien vertegenwoordigd in de legitimeringscommissie. De deelnemende ROC’s zijn daarnaast vertegenwoordigd in de deelnemersraad. Zie Over Stem.

Wat doet Stem nu concreet voor ons ROC?

Stem zorgt dat u efficiënt kunt examineren. Stem levert examenproducten en –diensten voor alle mbo-opleidingen in de mobiliteitsbranche. Hierdoor hoeft uw school niet individueel de examens vorm te geven. U deelt in de kennis en ervaring van alle partners in Stem en boekt veel tijdwinst.

Producten van Stem zijn onder andere:

 • proeven van bekwaamheid;
 • BPV-beoordelingsinstrumenten;
 • theorietoetsen.

Deze producten hebben de hoogste kwaliteit. Ze voldoen aan de standaarden (het toezichtkader) van de Inspectie van het Onderwijs. Ook hebben de producten draagvlak in het bedrijfsleven, doordat bedrijven deelnemen in Stem.

Diensten van Stem zijn onder andere:

 • examens ontwikkelen;
 • examens legitimeren;
 • examens verantwoorden naar de Inspectie van het Onderwijs;
 • pilots ondersteunen.

Zie voor alle informatie Producten en Diensten.

Wat doet Stem nu concreet voor ons bedrijf?

Stem zorgt dat er examens ontwikkeld worden waar uw bedrijf achter kan staan. De examens binnen Stem zijn getoetst op uitvoerbaarheid voor het bedrijfsleven. Daarnaast zorgt Stem voor meer uniformiteit in de examens. Het bedrijfsleven is op de volgende manieren betrokken in Stem:

 • De brancheorganisaties zijn partner in Stem.
 • Bedrijven nemen deel in de legitimeringscommissie.
 • Stem onderzoekt de tevredenheid van bedrijven over de examinering in de branche.

Efficiency, kwaliteit en draagvlak in de hele branche staan bij Stem voorop. Zowel bij scholen als bedrijven.

Wie ontwikkelt de examenproducten van Stem?

Stem zet ontwikkelopdrachten uit bij:

 • het IBKI (examencentrum mobiliteitsbranche); of
 • het VOC (kenniscentrum carrosseriebranche); of
 • experts op specifieke deelgebieden, zoals taaltoetsen en LLB.

Daarnaast ontwikkelen de ROC’s eigen examenproducten. Deze kunnen door Stem worden gelegitimeerd. Na de legitimering komen de producten beschikbaar voor alle aangesloten ROC’s.

Als ROC dragen we financieel bij aan Stem. Over welke producten kunnen we dan beschikken?

Als deelnemend ROC kunt u alle examenproducten van Stem gebruiken. Met uw deelname aan Stem kunt u onbeperkt beschikken over alle beoordelingsinstrumenten die op Toetscenter staan. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de diensten van Stem.

Let op: Stem verzorgt niet de uitvoering van examens. Als het IBKI of VOC examens voor u uitvoeren, dan brengen zij afzonderlijk de kosten in rekening.

Als ROC maken wij eigen beoordelingsinstrumenten; Stem legitimeert deze. Hoe gaat dat precies?

Uw beoordelingsinstrumenten worden gecontroleerd met het Meta-B-instrument. De toets met Meta-B wordt uitgevoerd door:

 • uzelf;
 • een Stem-medewerker;
 • de legitimeringscommissie van Stem.

Bij een positief oordeel van de legitimeringscommissie stelt het Stem-bestuur uw beoordelingsinstrument definitief vast. Daarna komt het beschikbaar voor alle aangesloten ROC’s via Toetscenter of QMP.

Voor alle informatie, zie Examens legitimeren.

Het Stem-bestuur stelt examens definitief vast. Moeten wij dat niet zelf doen als ROC? Wij zijn toch eindverantwoordelijk voor de examenkwaliteit.

Inderdaad bent u als ROC verantwoordelijk voor de examenkwaliteit op uw school. Over de vaststelling van examens kunnen we het volgende zeggen:

 • Examens die door Stem worden vastgesteld, hebben de hoogste kwaliteit. Stem ontwikkelt en legitimeert haar producten op basis van de standaarden van de Inspectie.
 • Als uw ROC een eigen werkwijze of eigen eisen heeft voor het vaststellen van examenproducten, mail deze dan naar info@stichtingstem.nl. Geef uw mail de titel:’Eisen vaststelling beoordelingsinstrumenten’. De legitimeringscommissie neemt uw eigen eisen dan mee bij haar beoordeling. Hiermee neemt Stem u werk uit handen. Bovendien kan Stem overwegen deze aanvullende eisen toe te voegen aan het Meta-B-instrument.

Als ROC maken wij eigen beoordelingsinstrumenten; Stem legitimeert deze. Hoe zit het dan met de exclusiviteit?

Uitgangspunt van Stem is: als ROC’s, brancheorganisaties en kenniscentra willen we samen hoogwaardige examenproducten ontwikkelen. Daarom geldt de afspraak dat alle instrumenten die u laat legitimeren, beschikbaar worden gesteld aan alle deelnemende ROC’s.

Ik heb vragen over het gebruik van TeleToets?

Voor de veel gestelde vragen met betrekking tot TeleToets klik hier.

Is er een kans dat Stem toch gecertificeerd wordt als examenleverancier?

De leveranciers zijn hierover in gesprek met de Inspectie. Zie Erkenning examenleveranciers.

Het onderzoek van de Inspectie is na de inkoop examens. Hoe weet ik als ROC dat ingekochte Stem-producten voldoen aan de eisen van de Inspectie?

De examenproducten van Stem worden doorlopend getoetst aan de eisen van de Inspectie:

Hiermee heeft Stem er alle vertrouwen in dat de Inspectie haar producten goedkeurt. De eerste audit in 2009 was dan ook positief: voor Stem een bevestiging dat we kwaliteit leveren.

Stel, de Inspectie constateert verbeterpunten tijdens het onderzoek bij Stem. Wat gebeurt er dan?

De beoordeling vindt plaats op uw ROC. Als daar verbeterpunten worden geconstateerd, dan zal Stem daarmee aan de slag gaan. De verbeterpunten worden, in de tijd die u als ROC daarvoor krijgt, opgepakt en weggewerkt.