Pilots ondersteunen

Voert uw school een pilot uit met een beoordelingsinstrument? Stem ondersteunt met bijvoorbeeld:

  • advies. We nemen de kennis en ervaring uit andere pilots mee naar uw school. Daarnaast is Stem deskundig in examenontwikkeling. Deze deskundigheid zetten we ook in bij uw pilot.
  • organisatie. We kunnen de pilot (deels) voor u organiseren.
  • overleg met bedrijven. Stem kan ervoor zorgen dat bedrijven betrokken worden bij uw pilot.

Op deze manier wint uw pilot aan kwaliteit en efficiency.

Interesse in ondersteuning? Neem contact op met Stem.