Examens vaststellen

Maakt u op uw school zelf examenproducten? En wilt u weten of die voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die daarvoor gelden? Dan helpt Stem om uw examens vast te stellen. Uw producten worden dan getoetst aan de kwaliteitseisen van Stem:

  • Sluit uw examen voldoende aan bij het kwalificatiedossier?
  • Sluit uw examen voldoende aan op de praktijk?
  • Voldoet het aan de examenstandaarden?
  • Is het uitvoerbaar?

Voor de vaststelling krijgt u van Stem het Meta-B-instrument. Na uw eigen controle met Meta-B verzorgt Stem de vervolgstappen in de vaststellen.

stappen vaststelling
Stap Wie? Wat?
1. U (ontwikkelaar) U ontwikkelt een examenproduct.
2. U (ontwikkelaar) U downloadt het Meta-B-instrument. U toetst uw product aan de criteria uit Meta-B. Zo nodig past u uw product aan.
3. Stem-medewerker Een Stem-medewerker beoordeelt uw product met het Meta-B-instrument. De medewerker geeft een pre-advies. Zo nodig past u uw product aan.
4. vaststellingscomissie De vaststellingscomissie van Stem beoordeelt uw product met het Meta-B-instrument. Zo nodig past u uw product aan. Is het oordeel van de vaststellingscomissie positief? Dan adviseert de commissie het Stem-bestuur om uw product vast te stellen.
5. Bestuur Stem Het Stem-bestuur stelt uw product definitief vast.
6a. Stem Stem plaatst uw product op StemToets en/of Questionmark Perception.
6b. Stem Stem biedt uw product aan bij de Inspectie van het Onderwijs.

 

Vaststellingscomissie

De vaststellingscomissie bestaat uit vertegenwoordigers van ROC’s. De commissie adviseert het Stem-bestuur om een examenproduct te erkennen. In het reglement Stem Vastellingscomissie vindt u meer informatie over de taken en werkwijze.